خانم آزیتا کامجو

 آزیتا کامجو در سال 1377 از دانشگاه علوم پزشکی ایران در رشته کارشناسی ارشد مامایی گرایش آموزش مامایی فارغ التحصیل شده. ازسال 70 تا 78 در اتاق زایمان بیمارستان شریعتی بندر عباس واز مرداد ماه  1378 تاکنون  نیز بعنوان مربی در  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مشغول به کار بوده است.همچنین  دارای تعدادی طرح تحقیقاتی ، بیش از 10 مقاله ی چاپ شده علمی – پژوهشی در مجلات داخلی و خارجی ،  یک کتاب و چندین ارائه مقاله به صورت پوستر و سخنرانی در کنگرهای داخلی  و بین المللی زنان و مامایی داشته است. عنوان پایان نامه ایشان" بررسی عدم تاثیر تزریق عضلانی اکسی توسین بر میزان خونریزی پس از زایمان در خانم های مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی بندرعباس" بوده و فیلد مورد علاقه ایشان  مراقبتهای دوران بارداری ،زایمان فیزیولوژیک و پژوهش در این زمینه می باشد.

 Email:  azita.kamjoo@yahoo.com

 

 


 خانم عارفه شاهی

 عارفه شاهی در سال 1376 از دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته کارشناسی ارشد مامایی گرایش آموزش مامایی فارغ التحصیل  گردید. از اسفند 1376 تاکنون بعنوان مربی در  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مشغول به کار بوده و درحال حاضر استاد مشاور دانشجویان پیوسته مامایی ورودی 92  و 94 می باشد. همچنین  دارای تعدادی طرح تحقیقاتی ، بیش از 10 مقاله ی چاپ شده علمی – پژوهشی در مجلات داخلی و خارجی ،  یک کتاب بوده و چندین ارائه مقاله به صورت پوستر و سخنرانی در کنگرهای داخلی و بین المللی زنان و مامایی داشته است. عنوان پایان نامه ایشان" بررسی شیوع عفونت تریکومونا واژینالیس و عوامل مرتبط با آن در خانم های مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بندرعباس" بوده و فیلد مورد علاقه ایشان زایمان فیزیولوژیک و پژوهش در این زمینه می باشد.

 Email:  a_sh4310@yahoo.com

 


 


خانم آسیه پرمهر

   

 اسیه پرمهر یابنده مربی مامایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، در سال 1379 از دانشگاه علوم پزشکی ایران در رشته کارشناسی ارشد مامایی گرایش آموزش بهداشت مادر و کودک فارغ التحصیل گردید، در حال حاضر مربی هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می باشد. عنوان پایان نامه ایشان" بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شیراز نسبت به مصرف دارو" بوده و  دارای 12 طرح تحقیقاتی ، بیش از 8 مقاله ی چاپ شده علمی – پژوهشی در مجلات داخلی و خارجی و 2کتاب می باشد و 8 مورد ارائه مقاله به صورت پوستر و سخنرانی در کنگره ی بین المللی زنان و مامایی داشته است. فیلد مورد علاقه ایشان بیماریهای زنان و اپیدمیولوژی و بهداشت مادر و کودک است.

Email: asipormehr @yahoo.com 


 

خانم فاطمه دبیری

فاطمه دبیری مربی مامایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، در سال1383از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رشته کارشناسی ارشد مامایی گرایش آموزش مامایی التحصیل گردید، و از سال 1384 به عنوان مربی و از سال 1388 به عنوان مربی هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، مشغول به خدمت می باشد. عنوان پایان نامه ارشد ایشان" بررسی تاثیر افزایش حجم وریدی بر سیر و سرانجام زایمان در زنان نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شریعتی بندرعباس" بوده و  دارای6 طرح تحقیقاتی ، بیش از 10 مقاله ی چاپ شده علمی پژوهشی در مجلات داخلی و خارجی ،  1کتاب تالیفی می باشد و ارائه مقالات متعدد در کنگرها ی داخل کشور داشته است. در حال حاضر در مقطع دکترای تخصصی بهداشت باروری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مشغول به تحصیل می باشد .

فیلدهای مورد علاقه :  مراقبتهای خاص و نوین در لیبر و زایمان ، بهداشت جنسی زنان و نوجوانان

E mail: fateme.dabiri@ gmail.com

 


 


 

خانم ساناز صفرزاده

 ساناز صفرزاده، کارشناس ارشد مامایی(گرایش جامعه نگر)، فارغ التحصیل دانشگاه پرستاری مامایی تهران در سال 1392 که در حال حاضر مشغول گذراندن دوره طرح تعهد هیئت علمی در دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و به عنوان استاد مشاور دانشجویان پیوسته مامایی ورودی93 مشغول به فعالیت می باشد. عنوان پایان نامه ایشان " بررسی تاثیر آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر انجام ورزش های پس از زایمان" می باشد.   دارای یک مقاله چاپی ویک طرح تحقیقاتی بوده و به مباحث طب نوین در مامایی و مدل های آموزشی در مامایی علاقمند می باشد.

 Email: SA_SA_Arshad90@yahoo.com

 


 


 


خانم مژده بنائی

 مژده بنایی مربی مامایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، در بهمن سال1391از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رشته کارشناسی مامایی و همچنین در سال 1394 از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در رشته کارشناسی ارشد مامایی گرایش بهداشت باروری فارغ التحصیل گردید. از سال 1395 طرح خویش را در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان آغاز به عنوان مربی (طرح هییت علمی) در دانشکده پرستاری و مامایی بندرعباس مشغول به خدمت می باشد. عنوان پایان نامه ارشد ایشان" بررسی تأثیر مشاوره بر اساس مدل PLISSIT بر بهبود عملکرد جنسی در طی6 ماه پس از زایمان در زنان شیرده مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال۱۳۹۴" بوده و  دارای 6 طرح تحقیقاتی ، 1 مقاله ی چاپ شده با نمایه اسکوپوس انگلیسی زبان در مجلات داخلی و ارائه مقالات متعدد در کنگرهای داخل کشور داشته است. در حال حاضر به عنوان مربی مامایی در دانشکده پرستاری و مامایی بندرعباس مشغول خدمت می باشد .

فیلدهای مورد علاقه :  بهداشت جنسی زنان و نوجوانان، آموزش و مشاوره، مراقبتهای خاص و نوین در لیبر و زایمان 

 


  


خانم کبری کمالی

 کبری کمالی، کارشناس ارشد مامایی(گرایش  بهداشت مادر و کودک) فارغ التحصیل دانشگاه پرستاری مامایی تهران در سال 1392 که در حال حاضر مشغول گذراندن دوره طرح تعهد هیئت علمی در دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می و به عنوان استاد مشاور دانشجویان ناپیوسته مامایی ورودی 93 مشغول به فعالیت می باشد. عنوان پایان نامه ایشان" بررسی شیوع یبوست و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه " و دارای یک طرح تحقیقاتی بوده و به فیلد زایمان فیزیولوژیک در مامایی و فعالیتهای تحقیقاتی در زنان یائسه و دوره سالمندی علاقه مند می باشد.

 

 Email:  k.kamali1378@gmail.com   

 


 


 

خانم دکتر فاطمه بازرگانی پور

 

 دکتر فاطمه بازرگانی پور ( دکترای تخصصی بهداشت باروری)

مرتبه علمی: استادیار

سال اخذ مدرک دکترا: 1392(دانشگاه تربیت مدرس)

Email: f.bazarganipour@gmail.com

 


 


 

خانم اعظم مریدی

 


 اعظم مریدی سال 1388 از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان رشته کارشناسی مامایی فارغ التحصیل گردید و از سال 89-90 در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ( مراکز بهداشت و تسهیلات زایمانی ) و سپس بعنوان کارشناس سلامت باروری استان ارائه خدمت نمود. سال 1394 در رشته کارشناسی ارشد مامایی ( گرایش آموزش مامایی) از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل گردید. از سال 1395 بعنوان مربی ( طرح تعهد هیئت علمی ) در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ، دانشکده پرستاری مامایی مشغول به خدمت می باشد. عنوان پایان نامه ارشد ایشان" بررسی تاثیر برنامه آموزش زوجین بر اساس مدل بزنف بر حمایت همسران و سلامت روان زنان باردار " بوده است . دارای تعدادی طرح تحقیقاتی و ارائه مقالات متعدد و سخنرانی در کنگره های داخلی و بین المللی زنان و مامایی می باشد.

فیلد های پژوهشی : مامایی بالینی ، بهداشت باروری ، روش های نوین آموزش مامایی ( مامایی مدرن ) ، سلامت روان